Provozní řád mateřské školy v Pátku

 

 

Provozní řád mateřské školy v Pátku                

 

Účinnost od: 1. 9. 2009

Spisový znak: 2. 1.  

Skartační znak: S5

Č. j. 91/09

Změna:  1. 10. 2018

 

Dle Zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

 

I. Údaje o zařízení

 

Mateřská škola Pátek, Pátek čp. 14, 290 01 Poděbrady

 

Právní subjekt – odpovědná osoba Květoslava Fadrhoncová

IČO – 70 00 12 12, provozovatel Obec Pátek

 

II. Popis zařízení

Typ: Mateřská škola s celodenním provozem

Stanovená kapacita školy: 50 dětí

Provozní doba od 6, 30 do 16,00 hodin

   

III. Režimové požadavky

 

Nástup dětí: 6,45 – 8,00

Pozdější příchod lze po dohodě s ředitelkou nebo učitelkou školy.

 

Spontánní hra: zařazení v režimu – 6, 45 –   8, 20

                                                           9, 50 – 11, 30

                                                         14, 45 – 16, 15                          

                  

Činnosti a hry dětí řízené pedagogem  -  8, 30 –    9, 40

                                                                 13, 15 – 14, 00

Sledování televize/internetu-dokumenty k výuce dle potřeby 10-20 minut, 1x týdně pohádky na spaní

 

Pohybové aktivity – ranní cvičení – cvičení jógy „Dobré ráno sluníčko“, „Pět Tibeťanů, pobyt venku, tělovýchovné chvilky, řízené činnosti v oblasti TV, plavání, jedenkrát za 14dní odpolední cvičení jógy a Taj- či, výlety a vycházky do přírody.                                                                                                                             

 

Druh pohybových aktivit – cvičení ve třídě, vycházková chůze, zdolávání terénních

překážek, zdolávání lanového centra, volný pohyb v zahradě MŠ, řízené cvičení jógy, Taj-či, hudebně pohybové chvilky

                     

Frekvence zařazování pohybových aktivit v denním režimu: 3 – 4 x denně                                                                                                                                                                                                                                            

 

Vybavení – lavičky, trampolína, žíněnky, švédská bedna, tělovýchovné náčiní, overbally, ribstol, schody s lávkou a klouzačkou, skládací kladina, dřevěná klouzačka, prolézací kruhy, míče, překážky, jógové kostky, prohazovací kruh.

     

Pobyt venku

Pozemek  - zahrada školy - využívaný k pohybové aktivitě – 1x - 2x denně                                                 

Údržba zeleně, pískoviště – uvedeno v provozním řádu venkovního hřiště

Časový údaj: dopoledne od 9,50 do 11,30 odpoledne  od14,45 do 16,15

Délka pobytu: 2 – 3 hodiny dle počasí

Způsob využití pobytu venku: vycházky po obci i po okolí obce, školní zahrada, sportovní

a dětské hřiště v Pátku a školní výlety.

 

Odpočinek, spánek

Zařazení v režimu dne: 12,30 – 14,00

Respektování individuálních potřeb dítěte je plněno. Aktivity pro nespavé děti 13,15 – 14,00.

Ukládání lehátek v oranžové třídě. Lehátka stohujeme v kabinetu pomůcek, ve žluté třídě ve výklenku ložnice. Lůžkoviny s pyžamky necháváme na lehátkách. Každé lehátko je označeno značkou a na tkalounu na lůžkovinách je nakreslená značka dítěte.    

 

Stravování

Příprava stravy: vlastní

Podávání svačin: od 8,50 do 9,10

Systém podávání svačin: samoobslužný

Obědy doba výdeje: 11, 45 – 12, 15

Časový odstup jednotlivých jídel: 3 hodiny

V případě samozásobování či darů, jedná se o ovoce nebo zeleninu z vlastní zahrádky.

Možnost přípravy dietního stravování.

       

Pitný režim: přípravu a doplňování nápojů zajišťuje paní kuchařka po celou dobu provozu.

Ve třídách je samoobslužný systém z termosky, každé dítě má svůj podepsaný hrnek. Druhy nápojů: čaje, šťáva, džusy, voda, vitamínové nápoje, bylinkové čaje. Čistá voda je k dispozici v konvici vedle termosky.           

                         

Otužování:

Vzduchem, sluncem, v letních měsících sprchování vodou. Při každé příležitosti využití co nejdelšího pobytu venku. Návštěvy solné jeskyně v jarních měsících. Zhodnocujeme individuální potřeby a možnosti dítěte vzhledem ke zdravotnímu stavu.

              

 IV. Způsob a intenzita větrání a vytápění      

 

Teplota vzduchu

Denní místnosti v rozpětí od 20°C do 22°C – zastavení provozu při poklesu teploty pod 18°C. V teplých dnech se pohodová teplota zajišťuje větráním, stahováním látkových nebo hliníkových rolet.

 

Větrání

Okny ve třídách a v ložnici dle potřeby. Provětrávání lůžkovin a pyžamek ve žluté třídě provádíme vždy od konce odpočinku do konce svačiny a pak stohujeme lehátka i s lůžkovinami ve výklenku ložnice – herny. V oranžové třídě větráme stejným způsobem a pak lehátka s lůžkovinami ukládáme do kabinetu.                                                                                                                                                      

                    

 

 

Osvětlení

Denní osvětlení zajišťují velká okna ve třídách, orientovaná na jihovýchod. Umělé osvětlení je zabudováno ve stropech tříd, šaten i ložnice a splňují veškeré požadované parametry. Ochranu před oslněním a narušením zrakové pohody zajišťují ve třídách a v ložnici látkové rolety.

 

V. Zásobování vodou

Mateřská škola je napojena na městský vodovodní řád.

 

 VI. Způsob zajištění výměny a skladování prádla

 

Výměna prádla: lůžkoviny 1 x za tři týdny 

                           pyžama    1 x týdně                                                                                                                              

                           ručníky     1 x týdně, v případě potřeby ihned                

Způsob praní prádla: v pračce, v sušičce nebo v sušárně naší MŠ- p. uklízečka

Způsob manipulace s prádlem: použité lůžkoviny se ukládají do obalů a třídí až před samotným praním v prádelně. Ručníky se do pračky vkládají ihned.

Skladování prádla: ručníky ve skříni v místnosti uklízečky

                               lůžkoviny v uzavřených skříňkách              

                      

 Používání obalů na jedno použití: všechny odpadkové koše.

 

VII. Požadavky na hygienicko- protiepidemický režim

 

Denní úklid setření na vlhko všech podlah, nábytku, okenních parapetů, klik, vynášení odpadků, vyčištění koberců vysavačem. Za použití čisticích prostředků s desinfekčním účinkem, umytí umyvadel, záchodů a pisoárů.

 

Týdenní celkový úklid, omytí omyvatelných částí stěn na záchodech, ve třídách kolem vypínačů, nejméně dvakrát ročně umýt okna včetně rámů, dvakrát ročně celkový úklid prostor školy a zařizovacích předmětů, jedenkrát za tři roky malování. Desinfekce probíhá průběžně po celý rok vhodnými desinfekčními prostředky.

 

Manipulace se vzniklými odpady a jejich likvidace: smíšený odpad je likvidován v odpadkových pytlích do popelnice u služebního vchodu MŠ. Plasty a papír se třídí do sběrného dvora v obci Pátek, bioodpad z kuchyně a ze zahrádky je likvidován v biopopelnici.

 

 

 

Zpracovala ředitelka školy: Květoslava  Fadrhoncová