Rok u Sluníček z Pátku

                                                   

Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019

V novém školním roce 2018/2019 jsme přivítali nové děti s otevřenou náručí. Snažili jsme se jim pobyt ve školce co nejvíce ulehčit. Navštívila nás dvě divadélka. Začínáme dojíždět na plavání do Aquabelly do Poděbrad. Také nás čekalo nocování ve školce, kde jsme se vydali na cestu do přírody okolo rybníčků až do lesa, kterou jsme zakončili dobrou zmrzlinou. Opekli jsme si buřty, zatancovali jsme si na pyžamové party a konec večera jsme věnovali plnění bobříka odvahy. Koncem září jsme sklízeli na zahrádce mrkev a okrasné dýně.

Podzim pokračoval dál a nás navštívila paní z veterinární služby, která měla připravenou přednášku o zvířatech. Přijelo divadélko s pohádkou o veverce, vyráběli si kytičku ze skla, s kterou dětem pomáhala paní Marcelka. Měli obrovskou radost z výrobků, které potěšili jistě i maminky nebo babičky. V listopadu jsme pro děti a rodiče připravili podzimní dílničku, kde se vyráběl skřítek ze šišek.

A je tu advent. Toto krásné období jsme odstartovali zpíváním u vánočního stromečku v Pátku, kde nám bohužel počasí vůbec nepřálo a obecenstvo bylo schované pod deštníky. Ale děti to zvládly na jedničku. Vidět zajiskření a radost v dětských očích, když se rozsvítil stromeček, bylo úžasné. Také jsme vycestovali do Poděbrad na divadelní představení.  Pro ty nejmenší to byla premiéra. Samozřejmě nemohla chybět návštěva čerta, anděla a Mikuláše, kteří přinesli krásné balíčky. Děti začínají poznávat nové básničky s vánoční tématikou. Připomínáme si známé tradice a vánoční písničky, které poté ukážeme na vánoční besídce pro rodiče. Ježíšek na dětičky nezapomněl a nadělil plno dárečků. Byli jsme zazpívat na obecním úřadě, v páteckém obchůdku a také v místníDiakonii. Děti dostaly pěknou nadílku.

V lednu nás navštívili živí papoušci. Děti si mohly podržet papouška a vyfotit se s ním nebo se potěšit pohledem na malé opičky. Zavítal k nám oblíbený Honza Krejčík se svým vystoupením. Zajeli jsme opět do Poděbrad na zimní pohádku. Převleky a kostýmy jsou u dětí oblíbené, tudíž karneval nezklamal. Děti si užily den v převlečení a při plnění úkolů byly nadšené.

Březen nám začal divadelním představením o broučcích. Začínáme pravidelně jezdit do solné jeskyně. Děti tam relaxují, správně dýchají a také si mohou pohrát se solí. Školka se nám přeměnila na Afriku, kde si děti mohly zkusit hrát na různé bubny, které nám představil profesionální bubeník. Začíná jaro. Přivítali jsme ho setím hrášku. Vynesli jsme Moranu, která na nás čekala u dveří. Zapálili jsme ji, ale vítr nám nepřál a moc se nerozhořela. Hodili jsme ji do vody se slovy: ,, Zimo, zimo, táhni pryč….“.   Rodiče měli možnost si s dětmi vyrobit kuřátka nebo zajíčky na jarní dílničce u nás ve školce. V dubnu jsme jeli do Poděbrad na povídání o Thajsku, byli jsme z toho všichni nadšení. Vidět jiný svět, tradice a jinou kulturu bylo skvělé.

Velikonoce ťukaly na dveře a nejstarší děti vyjely do Polabského muzea v Poděbradech na výstavu kraslic, kde si mohly ozdobit velikonoční vajíčka. Opět jsme koledovali v místním obchůdku, na úřadě a také v Diakonii. Děti si přineslymoc pěkné dárečky. Starší děti měly tu čest přivítat v obci nová miminka. Plnění úkolů a hledání zajíčkova pokladu bylo pro děti vzrušující. Poklad se dětem líbil a myslím si, že si i pochutnaly.  Divadélko s vodníkem, který uklízel rybníček, se dětem líbilo. Měsíc ukončila další povedená akce a to čarodějnice. Školka se proměnila na školku čar a kouzel. Místo dětí nám ráno do školky přišli čarodějové a čarodějnice.

V polovině května jsme si užily necelý týden na školce v přírodě v Albrechticích. Prošli jsme se po okolí, abychom to tu trochu prozkoumali. Další dny jsme trávili procházkami, výšlapem na Špičák, podívali jsme se k Mariánským boudám. Děti se nemohly dočkatdobrodružství, která je čekala. Procházka lesem neznámo kam za pokladem, odpolední dovádění v maskách, v neposlední řadě pyžamová party s překvapením. Nakonec nás už jen čekalo balení a návrat domů. Předposlední den v květnu jsme trávili v ZOO Chleby. Měsíc jsme zakončili dnem dětí, kde děti plnily různé úkoly a pak je jen čekala sladká odměna ve formě švédského stolu. Také nechyběly dárečky od obce.

Rok utekl jako voda a tudíž nás čekal poslední měsíc a to červen. Nacvičovali jsme na závěrečné besídky, které se nám povedli a rodičům doufáme, že se líbily. Následovalo loučení s předškoláky. Naštěstí nám počasí přálo a mohlo se to uskutečnit na školní zahradě. S předškoláky jsme nacvičili ,,Cup song“, poté složily přísahu a následně byly ošerpovány panem starostou Jiřím Buluškem. Tento školní rok jsme zakončili výletem do Mirakula v Milovicích. Děti si tam mohly zaskotačit na trampolíně, v lanovém centru a také ve vodním světě. Díky pestrým, školkovým kšiltovkám, jsme nemohly pátecká Sluníčka v tom dětském hemžení přehlédnout.

Tímto bychom chtěli poděkovat Obci Pátek, Diakonii a místnímu obchodu za dárečky, které dostaly děti během školního roku a moc se těšíme na setkání v novém školním roce.

 

Za Sluníčka z Pátku Andrea Dymešová