ZÁPIS DĚTÍ DO NAŠÍ ŠKOLKY

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V PÁTKU

 

 

Naše Mateřská škola nabízí:

- Individuální přístup

- Nabídku zájmových kroužků

- Výjezdy dětí na školku v přírodě

- Návštěvy bazénu, solné jeskyně

- Zahradu plnou herních prvků

- Tvorbu keramických výrobků

- Pečlivou předškolní přípravu

- Environmentální výchovu

- Pestrou skladbu jídelníčku